เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. ทดลองระบบแจ้งข่าวสาร ( 2014-03-03 10:53:07 )
2. ผลกระทบ ของ AEC ต่อพยาบาล และวิชาชีพ ( 2013-09-20 15:21:22 )
3. สมรรถนะพยาบาลและ การเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่ AEC? ... ขึ้นกับบทบาทที่เลือก ( 2013-09-20 15:02:16 )
4. ตัวอย่างแบบรายงานการสรุปผลงานตำรา จากผู้ทรงฯ ( 2012-09-24 11:00:43 )
5. แนวทางการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ( 2012-09-24 10:59:30 )
6. โครงการศึกษาดูงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ( 2012-09-24 10:56:38 )
7. นักศึกษารุ่นใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 ( 2012-09-24 01:47:56 )
8. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การทำผลงานวิชาการ ( 2012-09-22 23:36:45 )
9. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ( 2012-09-22 23:34:59 )
10. แผนการผลิตตำรา ( 2012-09-22 23:32:47 )

หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| ทั้งหมด: 14 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6